Problemy z głosem – ćwiczenia regenerujące głos

Zajęcia uczące prawidłowej emisji głosu wskazane  podczas rehabilitacji głosu.

Problemy z głosem pojawiają się najczęściej w wyniku zmian anatomicznych, wadliwej emisji głosu i oddychania, nadmiernego wysiłku głosowego. Czasem są to problemy przejściowe związane ze zbyt dużym obciążeniem pracą samego narządu głosu, jak i całego organizmu. Przejawia się wzmożonym napięciem mięśniowym narządu głosu. Często są to problemy nieuświadomione i przybierają charakter przewlekły. W opisanej sytuacji korzystne jest skontaktowanie się z lekarzem foniatrą, który zaleci odpowiednie leczenie. Regeneracji aparatu głosowego sprzyjać będzie, w szczególności, wypracowanie właściwej emisji głosu oraz oddechu przeponowego, które wyeliminują zbędne napięcie mięśni. Zmieniając złe nawyki oddechowe i emisyjne, można na nowo odkryć radość z mówienia, a także śpiewania - bez stresu, chrypki, bólu.

Na tego typu zajęcia wskazane jest przyniesienie opinii od lekarza foniatry.